ንጥፍአት ብጽንዓት (ሳልሳይ ክፋል)

Solomon AssefawFeatured

cliff

አብ ካልአይ ክፋል ጹሑፈይ ሓቢረዮ ከምዝነበርኩ መሰረታውያን ዕንቅፋታት አብ ጉዕዞ ንሓርነት ቀጺለ ኣሕጽር አቢለ ከቕርብ ክፍትን። 1. ቃልሲ ዝጠልቦ ተመጣጣኒ ፍልጠትን ንቕሓት ዘይምህላዉ ንምንታይ ቃልሲ ኣድለየ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ከይመለስካ … Read More

ንጥፍአት ብጽንዓት

Solomon AssefawExpose PFDJ, Featured

cliff

           ህግደፋውያን ነዛ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ናጽነት ንልምዓት ብጽንዓት ዝብል ቴማ እዮም አጠሚቖማ። ካብኡ ተበጊሰ እየ ነዛ ንጥፍአት ብጽንዓት እትብል አርእስቲ ዝሓዘት ምላሽ ክጽሕፍ ዝተገደድኩ። እዛ ንጥፍአት ብጽንዓት እትብል … Read More

ህጹጽ ጻውዒት አብ የመን አብ ሓደገኛ ኩነታት ወዲቕም ንዘለው ዜጋታትና ንምሕጋዝ

EYSCContributed Articles, EYSC News, Featured

yemen

ኣብ የመን ተሰዲዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ውዓል ሕደር ዘየድልዮ ጻውዒት ርድኡና የቕርቡ ኣለዉ። ኤርትራዊ ዜጋ ብፍላይ እቲ ናይ ሃገር ዓንዲ ሕቖ ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ፡ ካብታ ዘፍቅራ ዓዱ፡ ካብቶም ዝፈትዎም ወለዱን ደቁን … Read More

ልኡላውነት ካበይ ናበይ

Dirar MantaiContributed Articles, Featured

eri

  ሓንቲ ልኡላውነታ ዘውሓሰት ሃገር ብመሰረቱ ኣብ ትሕቲ ምሉእን ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ህዝባ ኢያ ትኸውን። ምእንቲ ሃገር ኢሉ ደሙ ዘፍሰሰ ኩሉ ብዘይ ኣድልዎ ዓሌት፡ ሃይማኖት ኣውራጃ ወይ ብሄር፡ ውልቀመላኺ፡ ዲሞክራሲያዊ … Read More

Developments from Inside Eritrea | ምዕባለታት ካብ ውሽጢ ኤርትራ

EYSCExpose PFDJ, EYSC Action, EYSC News, Featured

wave2015_inside_news

ሰንበት 29 መጋቢት 2015 ዓ.ም አብ ከተማ አስመራ ንህዝቢ ንኡሳን ዞባታት ቲራቮሎ፡ ሰምበልን ጸጸራትን አብ ቀጽሪ ኤክስፖ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ብዝተወከሉ ብደበሳይ ጊደን ብዝተመርሐት ጉጅለ ህዝባዊ አኼባ ተኻይድሎም። ዳርጋ ኩሉ … Read More

ሃገር ዘባደመ ስርዓት አባይቲ ምፍራስ አይከጸግሞን እዩ።

EYSCEditorial, Featured

Demoished_protest2

          እዛ ቀይሕ ደም ዕሸላት አጓብዝን ጎራዙትን አብ መሬታ ዛርዩ ህያው ዝኾነት ኤርትራ ተመልከተለይ ብዝዓይነቱ ብኢሰያስ አፈወርቂ ክትባድም ንርእያ አለና። ኤርትራ ከም ፍልሖ ውሽጢ ውሽጢ ዝበልዖ ገረብ፡ ቦኽቡዃ ናብ ጓንጓ … Read More