ባህላዊ ጥፍሽና

Solomon AssefawContributed Articles

decay

ሓደ ህዝቢ ሕሱም መግዛእትን ጭቆናን አብ ዝባኑ ምስ ዝወርድ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ሃስያታት የውርደሉ። እዞም ሃስያታት እዚአቶም አብ ኤርትራ ወሪዶም ብግብሪ ካብ ዝረአዩ ዓመታት ኮይኑ እዩ። ቁጠባውን ፖለቲካውን ሃስያታት ድሕሪ … Read More

ስቕታ ክሳብ መዓስ?

Robel TekleContributed Articles, Featured

robel

ቅድሚ 14 ዓመት ከምዛ ሎሚ መዓልቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፍወርቂ ንድምጺ ጠለብ ለውጥን ፍትሕን ገዳይም ተጋደልቲ፣አቦታትን፣መንእሰያት ጋዜጠኛታትን አብ ቤት ማእሰርቲ ብምድጓን ክዓብሶ ፈቲኑ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ድምጺ ቀስ ብቐስ አብ … Read More

አጆኻ ህዝበይ እዝውን ክሓልፍ’ዩ

Solomon AssefawContributed Articles, Featured

Eritrea Independence Freedom

ነዚ በዓል ረዚን ታሪኽ ሰራሕ ቅያ፡ ትማሊ ትማሊ ብጅግንነቱ ዓለም ብዓለማ ዝተደነቐትሉ ህዝቢ ሎሚ ብደገን ብውሽጥን ከይተፈራረሙ ዝተወዓዓሉ አእሿኽ ምድሪ ቤትን ጎረቤትን ክጻወቱሉ ክትርእይስ ክንደይ መዓንጣ ከብድኻ ይኹምትር። ትማሊ ትማሊ … Read More

ጸብጻብ ናይቲ ካብ 28 – 29 ነሓሰ 2015 ዓ.ም አብ ከተማ ኦክላንድ ዝተኻየደ ቦሎኛ ፎረም

EYSCEYSC Action, EYSC News, Featured

11173381_10204012016655337_3976717105364087683_n

            ቦሎኛ ፎረም ኦክላንድ ዓርቢ 28 ነሓሰ ድሕሪ ቀትሪ እዩ ብዕሊ ተኸፊቱ። ካብ ርሑቑን ቀረባን ንዝመጹ አጋይሽ እንቋዕ ናይ ደሓን መጻኹም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፉ፤ ዝኽረ ሰማእታት ሲዒቡ፤ ቀጺሉ ንተሳተፍቲ … Read More

ቃልስና ንልዕልና ሕጊ እምበር ንልዕልና ሰብ ከይከውን ሓደራ

Iyob TsegaiContributed Articles

Symbol-of-Justice[1]

             ሓያል ተወፋይነት ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ዝተኸፈላ ሃገርና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘላ ዳርጋ መስክሩለይ ዘየድልዮ ሓቂ’ዩ ። ይኹን ደኣምበር ካብ ዝሓለፈ ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ እንመሃሮ እንተሃልዩ ዝበዝሕ ሓፋሽ … Read More