“ሽግር ኤርትራ ፡ ፍታሕ ብኤርትራውያን” መናገሪ ዶስ መከባበሪ ? (ካልአይ ክፋል)

Solomon AssefawContributed Articles

eri-solutions

ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኮነ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝርከብ ሓገዝ አገዳስነቱ አብ ሕቶ ምልክት ዝአቱው እኳ እንተዘይኮነ፡ እዚ ሓገዝ ግና ናቱ ተመዛዚ ሳዕቤናት ምምርማር ከድልየና እዩ። አብዚ እዋን ነዚ ሽግር ኤርትራ … Read More

“ሽግር ኤርትራ ፡ ፍታሕ ብኤርትራውያን” መናገሪ ዶስ መከባበሪ ? (ቀዳማይ ክፋል)

Solomon AssefawContributed Articles

eri-solutions

ቅድሚ ዝአገረ ጹሑፈይ ዮሃና ኢለ ክጅምሮ። እወ ዮሃና ዝበሃለሉ እዋን እኳ እንተዘይኮነ ነቶም ነዚ ኩሉ መስገደል ሰጊሮም አብ ታሪኽ እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንዘንተ እለት ዘይበርስ ሓወልቲ ንዝተኸሉ አብ ሙሉእ ዓለም … Read More