“25 ዓመት ናጽነት፡ ብዘይ ህዝባዊ ሓርነት”

EYSCEditorial, Expose PFDJ, EYSC Action, Featured

25-Years-website-story

See below for English version.

ኩልና ከም እንፈልጦ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ድሮ ጽምብል መበል 25 ዓመት ብሩራዊ እዮቤል መዓልቲ ናጽነት እያ ትርከብ። እዚ ብረዚን ዋጋ ዝተረኽበ ናጽነት መጻወቲ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውልቀ መላኽን መጋበርያታቱን ካብ ዝኸውን ርብዒ ዘመን ኣቑጺሩ ንረኽቦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ህግደፍ ነቲ አብ ባይታ ዘሎ ብቓላት ንኽትገልጾ ዘጸግም ፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ክውንነት ኤርትራ ዘይመልክዑ ንምትሓዝን ነዚ ክቡር ዕለት ናብ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልክታቱ ከውዕሎ ምሽብሻባት ኣብ ምግባር ይርከብ።

ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራስን ዝኾንና ፖለቲካውያን ውድባት፡ በርጌሳውያን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ነዚ ስርዓት ህግደፍ ወጢንዎ ዘሎ ዘመተ ብሓባርን ብሓደ ናዕታን ክንገጥሞን ከነፍሽሎን አዋናዊ ጠለብ ኣሎና። ነዚ ወፍሪ ፍሽለት ስርዓት ህግደፍ ዕውት ንምግባር፣ ሞራልን ፍናንን ቃልሲ ህዝብና አብ ውሽጥን አብ ዲያስፖራን ንምብራኽ “25 ዓመት ናጽነት፡ ብዘይ ህዝባዊ ሓርነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኩልና ክንጥርነፍን ናይ ሓባር መኸተ ከነካይን ሃገራውን ህዝባውን ጻውዒትና ምስ ኣኽብሮት ነቕርበልኩም። እዚ ሓሳብ አዚ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ኩፉት ኮይኑ ኩሉ ግዱስ ኤርትራዊ ሓሳቡ ከፍስሰሉ ርእይትኡ ክህበሉ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክውንኖን ከዕውቶን እምነትና አዩ።

ብዛዕባ አዚ ንሳምንታት ብስቱር ክስረሓሉን ክጻዓተሉን ዝጸንሐ ውጥን ንምዝርራብን ንምምኻርን ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክዳሎ ውጥን ተታሒዙ ድሮ ናብተን ንጡፋትን ዘይነዓቕ አበርክቶ ዘለወን ፖለቲካውያን ውድባትን በርገሳውያን ማሕበራትን ዕድመ ተሰዲዱስ አብ ትግባረኡ አብ ምስራሕ ንርከብ። ንተቓለስቲ ውልቀሰባት ድማ አካል ናይዚ ጓስጋስ ንምግባሮም ርክባት ካብ እንጅምር ነዊሕ ጊዜ አቑጺሩ ንረኽቦ። ነዚ ቅዱስ ሃገራዊ ተብግሶ ኩሉ ብቕንዕና ንኽጽንበሮ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ካብዚ ናይ ሓባር ስራሕ ዝረብሕ ድማ እቲ ንፍትሒ ሃንቀው ዝብል ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ እምበር፤ ማሕበራት ወይ ውልቀ ሰባት ዘይምዃኖም ከየስመርናሉ አይንሓልፍን። እቲ ንደምበ ተቓውሞ ቀርሲሙ ንድሕሪት መሊስዎ ዘሎ መን እዩ አበጊስዎ እንዳበልካ ዝግበር ዕንቅፋታት አብዚ ናይ ሓባር ዕውት ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝዓለመ ስራሕ ጉቡእ መልሲ ክረክብ ተስፋና ወሰን የብሉን። እቶም ንኽትግበሩ ተወጢኖም ዘለው ዕማማትን ከመይ አብ ተግባር ይውዕሉን አብ ቀረባ ክንሕብር ምዃንና ነረጋግጽ።

ዓወት ንደላይ ለውጢ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!!

ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (EYSC)

 

As we all know, our county, Eritrea, is on the eve of commemorating the 25th Silver Jubilee of its independence.  Nevertheless, for a quarter of a century, the country’s hard won and dearly paid for independence remains at the whims of a dictator and his lackeys. The sad realities of Eritrea’s political, social and economic conditions notwithstanding, the tyrant is getting ready to conduct its propaganda and paint a picture that doesn’t exist.  The regimes supporters and sympathizers are also preparing to be part of this unsavory agenda.

Those of us who are part of the justice and democracy seeking camp of political and civic organizations as well as individual members have a historic duty to expose PFDJs deceitful plan and make it futile.  That’s why, in order to uplift the morale of our people and our struggle, we are respectfully calling upon you to join us and be a part of our campaign we are conducting under the theme: “25 Years of Independence without Liberty”.

This campaign will commence on Monday, March 14, 2016.  We invite you to be part of this campaign.

Victory to the change-seeking oppressed people of Eritrea!

EYSC