ስቕታ ክሳብ መዓስ?

Robel TekleContributed Articles, Featured

robel

ቅድሚ 14 ዓመት ከምዛ ሎሚ መዓልቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፍወርቂ ንድምጺ ጠለብ ለውጥን ፍትሕን ገዳይም ተጋደልቲ፣አቦታትን፣መንእሰያት ጋዜጠኛታትን አብ ቤት ማእሰርቲ ብምድጓን ክዓብሶ ፈቲኑ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ድምጺ ቀስ ብቐስ አብ ውሽጢ ሃገርናን አብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብዝርከብ ህዝብና ዓውትኡን መቓልሑን እንዳወሰኸ ሎሚ ካብ ማንም ግዜ ጐሊሑ ይስማዕ አሎ፡፡ ብአንጻሩ ሕጅውን ብዙሐት ካባና ግፍዕታን መከራን ህዝብና እንዳገደደ ክንሱ ስቕ ክንብል መሪጽና አለና፡፡ ግን ክሳብ መዓስ ኢና ብስቕታ ክንሐልፎ? አረ እንታይ ክሳብ ንኸውን ኢና ንጽበ ዘለና?

አቱም ክቡራት ህዝበይ ብዙሐት ካባና አብ ዝተፈላለየ እዋንን ኩነታታትን አብ አኽራናትን ጐላጉልን አጻምእን ሃገርና ፣ አብ ቤት ማእሰርቲ ፣አብ ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን፣ አብ ባሕሪ ሜድትራንያን፣ አብ መዓስከር ስደተኛታት፣ አብ ጐደናታት ኤውሮጳ ኮታ አብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብሂወት አይተፈተናን ዲና? አብዞም ኩነት ብሉጻት ብጾትናን ወለድናን አሕዋትናን አይተዘመትናን ዲና? እሞ ሎሚ ደአ እንታይ ኮይንና ንስቓይ ህዝብና ትም ኢልና ክንዕዘቦ መሪጽና?

ደቂ ኤረይ ንሕና እኮ ንዝተጋገየ ያዕ ኢሉ ብምግናሕ ናብ ልቡ ዝመልስን ንሕነ ሞት ብመርዓ ዝፈዲ ለባምን ሐዳግን አርሒቑ ዝጥምትን ባህላዊ ውርሻ ንውንን ከምኡውን ንሃገሩ ንምሕራርን ንምዕቃባን ነታ መዳርግቲ ዘይርከባ ሂወቱ ብዘይ ነግ ፈረግ መስተንክር ጅግንነት ብምፍጻም ዝውፊ ውርሻ ጅግንነት ንውንን ህዝቢ ኢና፡፡ አታ እንታይ ረኸበና ደአ ሎሚ? ሕድሪ ስውአትና ክጥለምን ሃገርና አንጻር ራኢን ባህግን ጀጋኑና ብውልቀ መላኺ ኢሳያስን ውሑዳት መሻርኽቱን አብ ታኼላ ሕሰምን ውድቀትን ተሸሚማ ተስፋአ አባና አንቢራ ትደሃየና አላ እሞ መልስና እንታይ ኮን ይኸውን?

እስኪ ንሂወትና ንድሕሪት ተመሊስና ብምርአይ ብምስትውዓል ብምክብባርን ብምፍቓርን ልዕሊ ኩሉ ብሐድነትን ምእንቲ ድሕነት ሃገርናን ህዝብናን ልጓም ስቕታና ብምብታኽ ነቲ ጠንቂ እዚ ኩሉ መስገደል ኮይኑ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ብልሹው ስርዓቱን ብሐባር ኮይንና ክንምሕዎን ግዝአት ሕጊ ዝዓሰላ ፍትሒ ዝሰፈና ሕድሪ ሰማእታት ዝኽበረላ ዜጋታታ ዝቐስኑላ ምዕብልቲ ኤርትራ ንምህናጽ እጃምና ከነበርክት አብ ዝኽሪ እዛ መዓልቲ ሕውነታውን ዜግነታውን ጻውዒተይ ብትሕትና የቐርብ፡፡

ንሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን!!!
ሮቤል ተኽለ
[ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ]
ኦክላንድ፡ ካሊፎርንያ
09/18/15