ድሕሪ መስዋእቲኸ?

Solomon TesfamariamContributed Articles

martyrs

ኣብ ዝኮነ ናይ ዓለም ከተማ:ኣብ ሓደ ገዛ ኣቲኻ መናድቕ ምስ እትጥምት፣ ዝኮነ ዘመናዊ ስእሊ ወይ ቅብኣ ክጸንሓካ ንቡር እዩ። ኣብዛ ዝኮነት ናይዛ ዓለም ቑሸት ኣቲካ ዉን፣ ኣብ መናድቕ ሓንቲ ገዛ … Read More

መልእኽቲ ንመንእሰይ ኤርትራ

Solomon TesfamariamContributed Articles

eri-youth-article

አቲ አዋናት ኣኺሉ’ዩ ሕጂ አቲ ክበጽሕዎ ዝሓሰቡ ከይዲ አዝኒ ስለ ዝሰኣነ፡አታ ናይ መወዳአታ ክገብርዋ ዝኽአሉ ዓቅሞም ኣብዚ ኣብቒዓ ኣላ።መለበምን ኣይኽላአካ መለበምን ኣይግበርካ ከም ዝበሃል፡ኣብ’ዚ  ሰዓት አዚ ነዞም ሃመማ ይኽተሎም’የ ዝብል … Read More