ንህዝቢ ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋ ንዘልኣለም ክኸብር እዩ

EYSCEditorial, Featured

eysc-editorial

ወግዓዊ መግለጺ ድሕሪ’ ቲ ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለዘመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ ዘይፍትሓዊ ብይን: እቲ ብዓንተብኡ ውን ኣንጻር መግዛእቲ ክተኣኻኸብ ዝጀመረ ኤርትራዊ ደምበታት: ቃልሱ ንመሰል ርእሰውሳኔ ክብ ከብል እዩ ተቐሲቡ። … Read More

ሃገር ዘባደመ ስርዓት አባይቲ ምፍራስ አይከጸግሞን እዩ።

EYSCEditorial, Featured

Demoished_protest2

          እዛ ቀይሕ ደም ዕሸላት አጓብዝን ጎራዙትን አብ መሬታ ዛርዩ ህያው ዝኾነት ኤርትራ ተመልከተለይ ብዝዓይነቱ ብኢሰያስ አፈወርቂ ክትባድም ንርእያ አለና። ኤርትራ ከም ፍልሖ ውሽጢ ውሽጢ ዝበልዖ ገረብ፡ ቦኽቡዃ ናብ ጓንጓ … Read More

ፖለቲካዊ ንቕሓት ዕዮ ገዛ ቃልሲ ሓርነት

EYSCEditorial, Featured

eysc_editorial

                        ኢሰያስ አደንቍርካ ግዛእ ዝብል ፖሊሲኡ አብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ብዘይዕሊ ሽኡ ን ሽኡ እዩ አውጅዎ። ዝተማህረን ዝነቕሐን ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ሕቶ መሰል ክሓትትን ክጠልብን ይኽእል ኢሰያስ ጌና አብ … Read More

አብ ልዕሊ አቦታት ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ደው ይበል

EYSCEditorial, EYSC Action, Featured

press-release

እቶም ንስለ ናጽነትን ምክልኻል ሃገርን ኩለትንተንኦም ዘወፈዩ ወልዲ ስውአትን ስንኩላንን ሓርበኛታት አቦታትና፡ አክንዲ ደበስ ናይ ውልዶም ዝረኽቡ ብዘይ ጠዋሪ አብ ዕጹው ገዛ ካብ ዝድርበዩ ዓመታት አቑጺሮም። እቲ ብደምን አዕጽምቲ ደቆም … Read More

ብቅያታት ገድሊ ምሽክዕላል ይኣክል

EYSCEditorial, Featured

eysc_editorial

ስርዓት ህግደፍ ነቲ እናማህመነ ዝኸይድ ዘሎ ዝንኡ ህይወት ንምልባስ፡ ስርሒት ፈንቅል፡ ምፍራስ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል፡ ናደው እዝ ወዘተ ተኣምራታዊ ታሪኽ ገድሊ እናጠቐሰ፡ ወናኒ ናይቲ ዓወት ክመስል ብቀጻሊ ይግዕር’ዩ። ብልክዕ … Read More

መራሕቲ ሃይማኖት ታሪኽኩም ይዕዘዝ

EYSCEditorial, Featured

eysc_radio_web

መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝጻወትዎ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ’ዩ። ሰዓብቶም ሓድሕዶም ክከባበሩ፡ ስስዐ ኣወጊዶም ክተሓጋገዙ፡ ካብ ገበናዊ ንጥፈታት ኢዶም ከእክቡ፡ ብፍቕሪን ስኒትን ህይወቶም ክመርሑ፡ ምእንቲ ውጹዕ ጠጠው ክብሉ፡ ንፍትሒ ክጣበቑ፡ … Read More