Latest Articles

መራሕቲ ሃይማኖት ታሪኽኩም ይዕዘዝ
By: EYSC - 15 April 2014 - 0 Comments

መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝጻወትዎ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ’ዩ። ሰዓብቶም ሓድሕዶም ክከባበሩ፡ ስስዐ ኣወጊዶም ክተሓጋገዙ፡ ካብ ገበናዊ ንጥፈታት ኢዶም ከእክቡ፡ ብፍቕሪን ስኒትን ህይወቶም ክመርሑ፡ ምእንቲ ውጹዕ ጠጠው ክብሉ፡ ንፍትሒ ክጣበቑ፡ ብሓጺሩ ፈሪሓ እግዚኣብሄር ኣብ [...]

ሃብቲ ሃገር ኣብ መዓላ ሃገር ይውዓል
By: EYSC - 06 April 2014 - 0 Comments

ኤርትራ ብባህርያዊ ሃብቲ ዝተዓደለት ሃገር’ያ። ወርቂ፡ ፖታሽ፡ ነሓሲ፡ ዚንክ ገለ ካብቶም ብክቱር ሃብቲ ከነኻዕብተሎም ንኽእል ማዕድናት ምጥቃስ ይከኣል። ጽሬትን ብዝሕን ናይቶም ማዕድናት ዘስተብሃላ ናይ ዕደና ኩባንያታት ከኣ ድሮ ኣብ ኤርትራ ተዋፊረን ይርከባ። ኔቭሱን ሪሶርስስ [...]

ኤልሳ ጭሩም፡ ኣብ ጎድንኺ ኣለና
By: EYSC - 26 March 2014 - 0 Comments

ሓባራዊ መግለጺ EYSC, EMDHR ን EMC ፍልጥቲ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ወ/ሮ ኤልሳ ጭሩም፡ መንግስቲ ጅቡቲ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቱ ዘማስኖም ዘሎ 267 ኤርትራውያን ብዘይቅድመ ኩነት ክፈትሖም ጸቕጢ ንምግባር ካብ 24 መጋቢት 2014 ጀሚራ፡ ኣብ [...]

ሃንዳሲ ስግረ-ዶባዊ ገበናት ስርዓት ኢሳያስ’ዩ
By: EYSC - 23 March 2014 - 0 Comments

ኣብ ዶባት ኤርትራ ዘርዚርካ ዘይውድኡ ገበናዊ ፍጻመታት ይትግበሩ’ዮም። መራኸቢ ብዙሓን ህግደፍ ውን መንግስቲ ነቲ ጉዳይ መግትኢ ክገብረሉ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ከምዘሎ ሓሓሊፈን ክትርኻ ይስምዓ’የን። እቲ ሓቂ ግን ካልእ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ 15 ሕዳር [...]

ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ውን ምስ ህግደፍ የለን
By: EYSC - 16 March 2014 - 0 Comments

መራኸቢ ብዙሓን ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ጎድኒ ስርዓት ጋኒነ ኢሳያስ ከምዘሎ ንምምሳል ዝተፈላለየ ፈጠራዊ ዜና የቕርባ’የን። ቁጽሪ ተሳተፍቲ ብምግናን ይገልጻ፣ ቋሕማም ኣኼባ፡ ርሱን ከምዝነበረ ይትርኻ፣ ብዕጥይምጥይ ዝተኣከበ ህዝቢ፡ ብትግሃት ከምዝተሳተፈ ይነግራ። [...]

ትማሊ ብአኺ ኮሪዔ እንተ ሎሚ ስለኺ ነቢዔ
By: EYSC - 14 March 2014 - 0 Comments

ሽዳ ጫማ ወዲኺ፡ ቁምጣ ስረን ሚላኖ ካምቻን ለቢስኪ አብቲ ሉስሉስ ሃሪ ዝመስል አፍሮ ጸጉርኺ ዕማ ፍልስጤም ዘው አቢልኪ ፋልማይ ዝረአኹልኪ ዕለት ትዝ ይብለኒ እሞ ናብ እዋን ናጽነት ገጸይ ብሓሳብ ይምለስ። ሽዕኡ ማንጁስ ኢልኪ እሞ [...]

ደንቨር-ኮሎራዶ ስማዊ ዘይኮነስ ግብራዊ ኮሚኒቲ
By: Solomon Assefaw - 14 March 2014 - 0 Comments

ባይቶ ኤርትራውያን ንፍትሕን ለውጥን አብ ኮሎራዶ ምስ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ንለውጢ ብምትሕብባር አብ ከተማ ደንቨር ድሙቕ ህዝባዊ ሰሚናርን በዓል 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮን አሰላሲሎም። ቡዙሓት አብዚ አብ ሃገረ አሜርካ ዝዓበያ [...]

ወጽዓ ደቂ-ኣንስትዮ ከብቅዕ፡ መቑሕ ህግደፍ ንተርብዕ
By: EYSC - 13 March 2014 - 0 Comments

ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ 1911 ጀሚሩ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ቁጠባ፡ ፖለቲካን ማሕበራዊ ህይወትን ዘመዝገብኦ ዓወታት ንምዝካር ኣብ ምሉእ ዓለም ዝበዓል ኣህግራዊ በዓል’ዩ። እወ ደቂ-ኣንስትዮ ነብሰ-ገምጋም ዝገብራሉ፡ ካብ መዛንአን ክመሃራ ኣእዛነን ዝኸፍታሉ፡ ሕልንአን ስሒለን ሕልና ብጾተን [...]

ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ  EYSC, EMDHRን EMC ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ
By: EYSC - 06 March 2014 - 0 Comments

”ጸረርታ ንብዓታ አማቲ ሓርነታ” ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ዘይተነግረ´ምበር ዘይተነገብረስ የለን ክብሃል ሰሚዕና ኣሎና:: ኤርትራ ሓንቲ ካብተን መስተንክር ታሪኽ ዝተሰርሐለን ግን ክኣ ዘይተነግረለን ሃገራት ሓንቲ´ያ:: ከም ሃገርን ህዝብን ዝሰገርናዮ መስገደል : ዝኸፈልናዮ ክቡር ዋጋ ማለት [...]

ተራ ኤልትስ ሕብረተ-ሰብና ይዕዘዝ
By: EYSC - 04 March 2014 - 0 Comments

ሓደ ሕብረተሰብ ብኤልትስ’ዩ ዝምራሕ። ሕብረተ-ሰብ ክጥጥዕ ወይ ክዓኑ ተራ ናይዞም ኤልትስ ኩሉ ግዜ ወሳኒ’ዩ። ምሁራት ወይ ለባማት ወይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ሕብረተሰብ ብዘለዎም ጽልዋ ከም ኤልትስ ይፍለጡ። ብቁጽሪ ውሑዳት’ዮም እንተኾነ እዋናዊ ጉዳይ ንቕድሚት ክስጉም [...]