Latest Articles

EYSC – Bay Area ንኤልሳ ጭሩም ሸሊምዋ
By: EYSC - 23 April 2014 - 0 Comments

ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (EYSC – Bay Area) ንፍልጥቲ ተጣባቒት ሰብአዊ መሰላት ወ/ሮ ኤልሳ ጭሩም አብ ኤርትራ ሰላም፡ ፍትሕን ዲሞክራስን ንኽረጋገጽ ንእትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብምምጓስ ናይ ክብሪ ሽልማት ሂብዋ። ሓደ ካብ ዕላማታት EYSC ምስ ከም [...]

ብቅያታት ገድሊ ምሽክዕላል ይኣክል
By: EYSC - 20 April 2014 - 0 Comments

ስርዓት ህግደፍ ነቲ እናማህመነ ዝኸይድ ዘሎ ዝንኡ ህይወት ንምልባስ፡ ስርሒት ፈንቅል፡ ምፍራስ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል፡ ናደው እዝ ወዘተ ተኣምራታዊ ታሪኽ ገድሊ እናጠቐሰ፡ ወናኒ ናይቲ ዓወት ክመስል ብቀጻሊ ይግዕር’ዩ። ብልክዕ እዚ ወግሐ ጸብሐ ኣብ [...]

መራሕቲ ሃይማኖት ታሪኽኩም ይዕዘዝ
By: EYSC - 15 April 2014 - 0 Comments

መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝጻወትዎ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ’ዩ። ሰዓብቶም ሓድሕዶም ክከባበሩ፡ ስስዐ ኣወጊዶም ክተሓጋገዙ፡ ካብ ገበናዊ ንጥፈታት ኢዶም ከእክቡ፡ ብፍቕሪን ስኒትን ህይወቶም ክመርሑ፡ ምእንቲ ውጹዕ ጠጠው ክብሉ፡ ንፍትሒ ክጣበቑ፡ ብሓጺሩ ፈሪሓ እግዚኣብሄር ኣብ [...]

ሃብቲ ሃገር ኣብ መዓላ ሃገር ይውዓል
By: EYSC - 06 April 2014 - 0 Comments

ኤርትራ ብባህርያዊ ሃብቲ ዝተዓደለት ሃገር’ያ። ወርቂ፡ ፖታሽ፡ ነሓሲ፡ ዚንክ ገለ ካብቶም ብክቱር ሃብቲ ከነኻዕብተሎም ንኽእል ማዕድናት ምጥቃስ ይከኣል። ጽሬትን ብዝሕን ናይቶም ማዕድናት ዘስተብሃላ ናይ ዕደና ኩባንያታት ከኣ ድሮ ኣብ ኤርትራ ተዋፊረን ይርከባ። ኔቭሱን ሪሶርስስ [...]

ኤልሳ ጭሩም፡ ኣብ ጎድንኺ ኣለና
By: EYSC - 26 March 2014 - 0 Comments

ሓባራዊ መግለጺ EYSC, EMDHR ን EMC ፍልጥቲ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ወ/ሮ ኤልሳ ጭሩም፡ መንግስቲ ጅቡቲ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቱ ዘማስኖም ዘሎ 267 ኤርትራውያን ብዘይቅድመ ኩነት ክፈትሖም ጸቕጢ ንምግባር ካብ 24 መጋቢት 2014 ጀሚራ፡ ኣብ [...]

ሃንዳሲ ስግረ-ዶባዊ ገበናት ስርዓት ኢሳያስ’ዩ
By: EYSC - 23 March 2014 - 0 Comments

ኣብ ዶባት ኤርትራ ዘርዚርካ ዘይውድኡ ገበናዊ ፍጻመታት ይትግበሩ’ዮም። መራኸቢ ብዙሓን ህግደፍ ውን መንግስቲ ነቲ ጉዳይ መግትኢ ክገብረሉ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ከምዘሎ ሓሓሊፈን ክትርኻ ይስምዓ’የን። እቲ ሓቂ ግን ካልእ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ 15 ሕዳር [...]

ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ውን ምስ ህግደፍ የለን
By: EYSC - 16 March 2014 - 0 Comments

መራኸቢ ብዙሓን ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ጎድኒ ስርዓት ጋኒነ ኢሳያስ ከምዘሎ ንምምሳል ዝተፈላለየ ፈጠራዊ ዜና የቕርባ’የን። ቁጽሪ ተሳተፍቲ ብምግናን ይገልጻ፣ ቋሕማም ኣኼባ፡ ርሱን ከምዝነበረ ይትርኻ፣ ብዕጥይምጥይ ዝተኣከበ ህዝቢ፡ ብትግሃት ከምዝተሳተፈ ይነግራ። [...]

ትማሊ ብአኺ ኮሪዔ እንተ ሎሚ ስለኺ ነቢዔ
By: EYSC - 14 March 2014 - 0 Comments

ሽዳ ጫማ ወዲኺ፡ ቁምጣ ስረን ሚላኖ ካምቻን ለቢስኪ አብቲ ሉስሉስ ሃሪ ዝመስል አፍሮ ጸጉርኺ ዕማ ፍልስጤም ዘው አቢልኪ ፋልማይ ዝረአኹልኪ ዕለት ትዝ ይብለኒ እሞ ናብ እዋን ናጽነት ገጸይ ብሓሳብ ይምለስ። ሽዕኡ ማንጁስ ኢልኪ እሞ [...]

ደንቨር-ኮሎራዶ ስማዊ ዘይኮነስ ግብራዊ ኮሚኒቲ
By: Solomon Assefaw - 14 March 2014 - 0 Comments

ባይቶ ኤርትራውያን ንፍትሕን ለውጥን አብ ኮሎራዶ ምስ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ንለውጢ ብምትሕብባር አብ ከተማ ደንቨር ድሙቕ ህዝባዊ ሰሚናርን በዓል 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮን አሰላሲሎም። ቡዙሓት አብዚ አብ ሃገረ አሜርካ ዝዓበያ [...]

ወጽዓ ደቂ-ኣንስትዮ ከብቅዕ፡ መቑሕ ህግደፍ ንተርብዕ
By: EYSC - 13 March 2014 - 0 Comments

ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ 1911 ጀሚሩ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ቁጠባ፡ ፖለቲካን ማሕበራዊ ህይወትን ዘመዝገብኦ ዓወታት ንምዝካር ኣብ ምሉእ ዓለም ዝበዓል ኣህግራዊ በዓል’ዩ። እወ ደቂ-ኣንስትዮ ነብሰ-ገምጋም ዝገብራሉ፡ ካብ መዛንአን ክመሃራ ኣእዛነን ዝኸፍታሉ፡ ሕልንአን ስሒለን ሕልና ብጾተን [...]