እታ ንስለ ክብራ ሓፋሽ ዝወደቑላ

Solomon AssefawContributed Articles

14021543_10205958645159833_6757996865616739513_n

ንእሽቶይ ዓዲ መቐነይ ነይትስእን ከምዝብሉዎ፤ ሰብ ዲያስፖራ ኤርትራውያን መቐነይ ረኺብና ቀኒና ብሰንኪ ሓንቲ ባንዴራ ብሓደ ኤርትራዊ ምቅጻላ ምኽንያት። እቶም ንዙረት ወይ ዕብዳን ዓዲ ምስ ከዱ’ሞ፤ ኣሸበሸብ ወያኔ ኣብ ከባቢ ጾሮና … Read More

ለውጢ ካብ ውሽጢ “ጸላም ሰንበት ኣስመራ” ዘረጋገጸቶ ሓቂ

Solomon AssefawContributed Articles, Featured

ህዝቢ በቶም ብዘይድልየቱ አብ ዝባኑ ዝተኾየጡ ወይ ብሕጋዊ መስርሕ ዘይመረጾም መለኽቲ ንዓመታት ክርዕድን ክፈርህን ይኽእል እኳ እንተኾነ ንዘንተ እለት ተምበርኪኹን ርዒዱን ክነብር ግና ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ሰራሕ ቅያን ጅግንነትን … Read More

እታ ዘይተስተማቐረት ናጽነት

Wedeb TedrosContributed Articles, Featured

EYSC-flags

ኣብ ሓደ እዋን: ብማሕበረሰብ ዓለም ትስፍውቲ ሃገር ዝብል ቅጽል ተዋሂብዋ: ከም ጽብቅቲ ዕንበባ መሮር ኣዒንቲ ብዙሓት ዓሲልዋ ኔሩ’ዩ። ኤርትራ ሃገርና! እቲ ንዘመናት ቀላጽም ዝጠንከራ ሃገራት እንዳበራረየ: መግዛእቲ ድሕሪ መግዛእቲ ዘሳሰየ … Read More

ርብዒ ዘመን አብ ምድላይ ሓርነት

Solomon AssefawContributed Articles

EYSC-Editorial

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓምሳታት ጀሚሩ እዩ ትርጉም ናጽነትን ሓርነትን ፈሊጡ ክቃለስ ዝጀመረ። ንአብነት አብ 05 መስከረም 1951 ዓ.ም አብ ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ ብሓርበኛ አቦና ወልደአብ ወልደ ማርያም ብዛዕባ ትርጉም ሓርነት … Read More

ንህዝቢ ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋ ንዘልኣለም ክኸብር እዩ

EYSCEditorial, Featured

eysc-editorial

ወግዓዊ መግለጺ ድሕሪ’ ቲ ኣብ መፋርቕ 20 ክፍለዘመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ ዘይፍትሓዊ ብይን: እቲ ብዓንተብኡ ውን ኣንጻር መግዛእቲ ክተኣኻኸብ ዝጀመረ ኤርትራዊ ደምበታት: ቃልሱ ንመሰል ርእሰውሳኔ ክብ ከብል እዩ ተቐሲቡ። … Read More

ባጤራ ናቕፋ ብምሕደራ ናቕፋ

Solomon AssefawContributed Articles

nakfa

ናቕፋ ትእምርቲ መስዋእትንን ተወፋይነትን፡ ዕርዲ መኸተን ጽንዓትን፡ መዝገብ ቅያን ጅግንንነትን ምዃና ክንገረን ክትረኽን ወትሩ ብእዝንና እንሰምዖ ጉዳይ እዩ። እዚ እቲ እንሕበነሉ አወንታዊ ሸነኽ ታሪኽ አውራጃ ሳሕልን ከተማ ናቕፋን እዩ። እዚ … Read More

ባህላዊ ጥፍሽና

Solomon AssefawContributed Articles

decay

ሓደ ህዝቢ ሕሱም መግዛእትን ጭቆናን አብ ዝባኑ ምስ ዝወርድ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ሃስያታት የውርደሉ። እዞም ሃስያታት እዚአቶም አብ ኤርትራ ወሪዶም ብግብሪ ካብ ዝረአዩ ዓመታት ኮይኑ እዩ። ቁጠባውን ፖለቲካውን ሃስያታት ድሕሪ … Read More